Bahagian 1: Maklumat Peribadi
Untuk memudahkan rujukan di masa hadapan, sila berikan seberapa banyak maklumat yang mungkin (Setiap maklumat yang diberi akan dirahsiakan)

Individu Syarikat
(Syarikat/Milik Persendirian/Usahasama atau Pertubuhan/Persatuan/Kelab dsb - Sila kepilkan Borang 9, dan 49 atau borang-borang lain yang berkaitan dan Resolusi Lembaga Pengarah)

 Tan Sri  Puan Sri  Datuk  Datin
 Dr.  Ir.  Encik  Puan
 Cik  Mdm.Lelaki PerempuanAlamat Kediaman


Alamat Bil (Jika berlainan dari alamt kediaman)


Alamat Pejabat


Butiran Pembayaran

 Kad Kredit  Cek  Tunai
Penyewa adalah dinasihatkan untuk membuat bayaran menggunakan cek berpalang atau bank draf atas nama:

HSJ Dhaliwal Sdn Bhd
Hong Leong Bank No Akaun 06300072505

Sebagai pilihan, penyewa yang ingin membuat bayaran menggunakan Kad Kredit boleh datang sendiri ke pejabat kami.
Pilihan

  Bawah 10 ribu   10 - 30 ribu   31 - 50 ribu
  51 - 80 ribu   80 ribu ke atas
 
Bahagian 2: Maklumat Waris
Waris untuk kes kecemasan


Lelaki Perempuan

 
Bahagian 3: Pilih Peti Anda
Saiz peti yang ada. Sila tanda pilihan peti yang anda inginkan (anda boleh memilih lebih daripada satu)
 Royal 1 5" x 5" x 23"  Royal 1A 3" x 5" x 23"
 Royal 2 3" x 10" x 23"  Royal 3 5" x 10" x 23"
 Royal 4 10" x 10" x 23"

Jika anda belum memilih No Peti, sila lihatpelan lantai Bilik Kebal kami.>
 
Bahagian 4 : Untuk Rujukan Kami
Untuk tujuan rekod - Bagaimana anda tahu mengenai perkhidmatan kami:
 Rakan  Internet  Sendiri  Brochure
 Dimaklumkan oleh Bank Lain   Iklan
Tidak boleh membaca imej? Tekan sini untuk menyegarkan.